Our CEO Antoni Fonseca taught this course. Autodesk Fusion 360 is a parametric modelling computer program with the capacity to develop projects collaboratively. Throughout the course you will acquire the essential knowledge about 3D modelling, you will understand the usefulness of working with a CAD system based on the cloud and you will learn how to use Fusion 360 for the creation of your projects: 2D sketches and 3D sketch routes, the use of essential 3D modelling tools and techniques in a single environment and upward modeling techniques.

More information and registration a la web del COEIChttps://formacio.eic.cat/cursos/1120357?utm_medium=email&utm_campaign=modelitzacio%20digital%20amb%20fusion%20360.%20curs%20online%20en%20directe&utm_source=info@update.cat&id_mail=55708491

El nostre CEO Antoni Fonseca impartirà aquest curs. Autodesk Fusion 360 és un programa informàtic de modelatge paramètric amb capacitat de desenvolupar projectes de forma col·laborativa. Al llarg del curs adquiriràs els coneixements essencials sobre modelatge 3D, comprendràs la utilitat de treballar amb un sistema CAD basat en el núvol i aprendràs a utilitzar Fusion 360 per a la creació dels teus projectes: esbossos 2D i rutes d’esbós 3D, l’ús d’eines i tècniques essencials de modelatge 3D en un únic entorn i tècniques de modelatge ascendent.

Més informació i inscripcions: Modelització digital amb Fusion 360 | Formació (eic.cat)

Nuestro CEO Antoni Fonseca impartirá este curso. Autodesk Fusion 360 es un programa informático de modelado paramétrico con capacidad de desarrollar proyectos de forma colaborativa. A lo largo del curso adquirirás los conocimientos esenciales sobre modelado 3D, comprenderás la utilidad de trabajar con un sistema CAD basado en la nube y aprenderás a utilizar Fusion 360 para la creación de tus proyectos: bocetos 2D y rutas de boceto 3D, el uso de herramientas y técnicas esenciales de modelado 3D en un único entorno y técnicas de modelado ascendente.

Inscripciones y más información: https://formacio.eic.cat/cursos/1120357?utm_medium=email&utm_campaign=modelitzacio%20digital%20amb%20fusion%20360.%20curs%20online%20en%20directe&utm_source=info@update.cat&id_mail=55708491