, ,

NECADA, un programari que analitza aspectes variats de la vida d’un edifici

You can check this description of NECADA on the RecerCAT, an important electronic newsletter of the Research Department of the Generalitat de Catalunya.